Skip to main content

Wat is craniomandibulaire therapie of kaakfysiotherapie?

Craniomandibulaire therapie is de therapie die zich richt op de behandeling van klachten in en aan het hoofd-, hals- en aangezichtsgebied. Hieronder vallen ook klachten aan kaken (klikkende kaken, kaak uit de kom, tandenknarsen en kaakklemmen), oren (fluittoon, onverklaarbare gehoorklachten, terugkerende oorontstekingen, oorsuizen en een ploppend oor), hoofdklachten (nervus trigeminusklachten, aangezichtsklachten, migraineklachten, hoofdpijnklachten en holteklachten), ogen (rode ogen, last van in- en uitzoomen van de ogen, pijn achter de ogen) keel (slikklachten, gevoel van dikke keel, terugkerende keelontsteking en heesheid) en duizeligheidsklachten.

Wat doet de craniomandibulair therapeut?

Een craniomandibulair therapeut richt zich op de behandeling van dysfuncties in het hoofd-, hals- en aangezichtsgebied. Dit kan bijvoorbeeld door behandeling van de schedel welke uit 20 botstukken die onderling met elkaar verbonden zijn. Deze botstukken zijn onderling tot op hoge leeftijd beweegbaar. De aanhechtingen tussen deze botstukken heten suturen ofwel de schedelnaden. In deze schedelnaden lopen zenuwen en bindweefsel die bij verhoogde druk klachten kunnen geven. Veelal is er in het gebied van de klachten sprake van verhoogde spierspanning. De behandeling richt zich dan mede op het verminderen van spierspanning en indien aanwezig ook behandeling van triggerpoints. Ook kunnen de klachten veroorzaakt worden door een of meerdere hersenzenuwen. Wanneer dit het geval is dan zal de behandeling ook voor een deel bestaan uit de behandeling van de betrokken hersenzenuw(en).Dit gebeurt voornamelijk door milde lokale behandeling van de oppervlakkig gelegen zenuwen. Naast lokale behandeling is het erg belangrijk om de oorzaak van de klachten te achterhalen. Wanneer dit mogelijk is, wordt de behandeling ook deels gericht op advies en oefeningen.

Hoe ziet het vervolg eruit?

U krijgt specifieke oefeningen en adviezen mee om te voorkomen dat de klachten terugkeren. Zijn de klachten van dien aard dat ze niet volledig kunnen herstellen, bijvoorbeeld wanneer klachten worden veroorzaakt door slijtage, dan is het doel om door middel van specifieke oefeningen en adviezen in de toekomst zo min mogelijk last hiervan te ondervinden.

Call Now ButtonMaak direct een afspraak