Tarieven 2019

 

Screening € 22,50
Intake en onderzoek na screening € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 58,00
Lange zitting complexe zorg € 48,00
Fysiotherapie € 38,00
Fysiotherapie aan huis € 51,00
Manuele therapie € 50,00
Manuele therapie aan huis € 62,00
Oedeemtherapie € 48,00
Oedeemtherapie aan huis € 59,00
Niet nagekomen zitting 100%
Eenvoudige korte rapporten € 49,00
Meer gecompliceerde, arbeidsintensieve rapporten € 90,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen

Volgens prijslijst